მომსახურეობის გამოყენბების პირობები


ეს პირობები მოიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, მაგალითად შეკვეთის შესახებ ,საქონლის დამუშავება და მიწოდებაა.
1- პირობების მიღება
ყოველ ჯერზე რომ შექმენით შეკვეთას საიტზე ეს ქვემოთ პირობების მიღებას ნიშნავს. ნებისმიერი შეკვეთა რომ თქვენს მიერ შექმნდება თქვენსა და ბადერანის შორის ცალკე ხელშეკრულება ითვლება საქონლის მიწოდებისთვის.
2- საქონლის ხელმისაწვდომობა
დროდადრო, არსებობს ეს შესაძლებლობა, რომ საქონლის ინვენტარიზაცია კომპანიის საწყობში დასრულდეს ან მიწოდების ან გაგზავნის შესაძლებლობა ამ კონკრეტულ დროს არ არსებობს ან შეიძლება რომ ჩვენ ვერ გამოგიგზავნოთ თქვენი შეკვეთის მთელი ან ნაწილი.თუ ეს მოვლენა მოხდება, საქონლისთვის გადახდილი სულ თანხა ანაზღაურდება თქვენს ანგარიშზე.
3- ფასი და გადახდის მეთოდი
როდესაც თქვენ შექმნით შეკვეთას, ჩვენ მისი ღირებულებას თქვენგან ვიღებთ და თქვენ ეთანხმებით, რომ გადაიხადოთ საქონლის ფასი და სხვა შესაძლო დამატებითი ხარჯები. ყველა ფასები და ხარჯები გამოითვლება ევროში. ფასების შეცვლის ან გასწორების უფლება თქვენი შეტყობინების გარეშე დაცულია ბადერანისთვის.თუ ადრე, სპეციალურ ფასად თქვენ შექმენით შეკვეთა, ზემხსენებულ საქონელები ამავე წინა ფასებით, შემოგთავაზებთ.