ექსტრადიციის კანონები

საქონელი უნდა დაუბრუნდეს კომპანიას თავდაპირველ შეფუთვაში. დაბრუნებულ ნივთს უნდა ჰქონდეს ინვოისი ან შესყიდვის ქაღალდი. დაბრუნებული საქონელის მიღებისთანავე, ის საქონელი კონტროლდება და დაბრუნებული საქონელის მიღებისთანავე, ის საქონელი კონტროლდება და მას შედეგს გაგაცნობებთ და დადასტურდება, რომ დაბრუნებული საქონელი ჩვენს მიერ იქნა მიღებული.თუ საქონელის დაბრუნება დამტკიცდეს, გადახდილ თანხის დაბრუნების პროცესი,მყისიერად იმ ანგარიშში რომელიც თქვენს დაფაზე შექმნილა ,დაიწყება. მიღებულ საქონლის ჩაბარების მხოლოდ რამდენი დღის შემდეგ, მის თანხა დაგიბრუნდებათ. თანხის დაბრუნების დრო დამოკიდებულია თქვენი ბანკის ან ინსტიტუტის წესებზე, ბარათის გამცემის შესახებ.